Jongerentherapie Amersfoort is een nieuw jasje gestoken, met een nieuwe website en een nieuw logo! Mijn praktijk is alweer vijf jaar oud en gaat een hele nieuwe fase in. Sinds een aantal weken ben ik namelijk ook voor het eerst fulltime beschikbaar voor mijn praktijk. Ik heb na 10 jaar mijn vaste baan in de jeugdzorg opgezegd om nog meer cliënten te kunnen ontvangen. Hoogste tijd dus voor een frisse start van een nieuw seizoen. En ook een mooie gelegenheid om wat meer te vertellen over wat ik nou precies doe.

Wat is integratieve psychotherapie?

Integratieve psychotherapie is een cliëntgerichte therapie. Dat wil zeggen dat ik als therapeut er vanuit ga dat elk mens alle mogelijkheden in zich heeft om problemen aan te pakken. De cliënt kan het, weet het en doet het. Als therapeut begeleid ik het proces door eerst heldere doelen te stellen en vervolgens de cliënt te begeleiden om de eigen blokkades aan te pakken zodat de eigen mogelijkheden weer aangewend kunnen worden. Daarin staat de jongere als cliënt centraal. Waar mogelijk en gewenst betrek ik ook het gezin als belangrijk systeem om de cliënt heen, om de aanpak meer effect te geven. De therapie integreert verschillende therapievormen, zoals (elementen uit de) hypnotherapie.

Voor welke klachten kan men terecht?

Bij Jongerentherapie Amersfoort kunnen jongeren van 12 t/m 25 jaar terecht die bijvoorbeeld kampen met ADHD, (milde) depressie, trauma, burn out, perfectionisme, gedragsproblemen, agressie, angst, nachtmerries, stressklachten en nog veel meer!

Wat is het verschil met een psycholoog?

Bij een psycholoog in de reguliere GGZ wordt voor elke cliënt eerst een stoornis vastgesteld uit de zogeheten DSM. Dat is in Nederland zelfs nodig om vergoeding uit het basispakket van de zorgverzekering te krijgen. Soms wordt ook medicatie voorgeschreven. Veel andere therapieën, zoals kindertherapie, hypnotherapie, creatieve therapie en ook integratieve psychotherapie doen dit alles juist niet. Als therapeut heb ik wel oog voor bekende problematiek, zoals ADHD en autisme, maar ben ik niet bezig om elke cliënt een sticker op te plakken. Dat is niet alleen onnodig, maar in mijn ogen ook beperkend. Bij een stoornis hoort ook een geprotocolleerde aanpak, terwijl ik denk dat die stoornissen slechts symptomen beschrijven. Ik kijk liever naar de oorzaak en naar iemands eigen route naar verandering.
Een ander belangrijk onderscheid is dat in de integratieve psychotherapie, meer dan in bijvoorbeeld de populaire cognitieve gedragstherapie, veel ruimte is voor beleving, emoties en beelden. Hierdoor is een meer volledige en geïntegreerde aanpak van problematiek mogelijk. Ik combineer ook graag mijn ervaringen met het werken in opvoedsituaties en met gezinssystemen in de therapie, om een zo breed mogelijk effect te bereiken.

Hoe ziet een sessie eruit?

In de intake heb ik altijd het liefst dat ouders of een ander belangrijk iemand mee komen, maar een jongere vanaf 16 jaar mag ook alleen komen. In deze intake verkennen we het probleem en stellen we doelen, die we in de tweede sessie concretiseren. Dan kan de coaching of de therapie beginnen! In de therapie maak ik onder andere gebruik van ontspanningsoefeningen, visualisatie-oefeningen en EMDR.

Heb je een vraag, wil je meer informatie of een afspraak maken? Klik dan hieronder om contact op te nemen.

CONTACT OPNEMEN

Leave a Comment